beltowska.pl

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

NATALIA BEłTOWSKA

ŚWIADCZĘ USŁUGI W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI:

Wykonuję także wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych, w tym:

Oferuję ponadto analizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji, analizy stanu formalnno –prawnego nieruchomości czy analizy skutków finansowych uchwalenia/zmiany planów miejscowych, scalenia i podziału nieruchomości lub wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Realizuję wyceny nieruchomości dla potrzeb: zobowiązaniowych, w tym:

Scroll to Top