beltowska.pl

O MNIE

Poznaj mnie bliżej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach gdzie ukończyłam studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Po odbytych praktykach zawodowych zdałam egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych tj. 6 grudnia 2017 r. otrzymałam uprawnienia zawodowe nr 7112 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Każdą wycenę wykonuję z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny uchwalonymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Jako rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, dla zabezpieczenia interesów zleceniodawcy, posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego w PZU SA.

Odbyłam także szkolenie organizowane przez Związek Banków Polskich „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych”, które zakończyłam pozytywnym wynikiem egzaminu i uzyskaniem świadectwa.

Moje certyfikaty

Scroll to Top