beltowska.pl

NATALIA BEŁTOWSKA

profesjonalne wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na terenie Podhala i okolic

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

NATALIA BEłTOWSKA

Wykonuję profesjonalne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz  maszyn i urządzeń na terenie Podhala i okolic w szczególności dla:

PRZEDMIOTEM WYCEN MOGĄ BYĆ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

OFERUJĘ TAKŻE OPINIE W ZAKRESIE:

OPINIE MOGĄ BYĆ SPORZĄDZANE W RÓŻNYCH CELACH, M.IN.:

O MNIE

Poznaj mnie bliżej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach gdzie ukończyłam studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Po odbytych praktykach zawodowych zdałam egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych tj. 6 grudnia 2017 r. otrzymałam uprawnienia zawodowe nr 7112 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Każdą wycenę wykonuję z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny uchwalonymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Jako rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, dla zabezpieczenia interesów zleceniodawcy, posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego w PZU SA.

Odbyłam także szkolenie organizowane przez Związek Banków Polskich „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych”, które zakończyłam pozytywnym wynikiem egzaminu i uzyskaniem świadectwa.

Gwarantuję wysoką jakość usług, profesjonalną obsługę oraz terminowość realizacji zleceń.

Moje certyfikaty

Kontakt

Skontaktuj się ze mną

Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu. Gwarantuję wysoką jakość usług, profesjonalną obsługę oraz terminowość realizacji zleceń.

biuro@beltowska.pl

Adres mailowy

508-570-286

Numer kontaktowy

Numer nip

NIP 7352546374

Nowy targ

ul. Grel Boczna 40, 34-400 Nowy Targ

Numer REGON

REGON 369271351

Bank Pekao SA

05 1240 1574 1111 0011 1399 2899

Scroll to Top