Strona główna

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – Natalia Bełtowska

Wykonuję profesjonalne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz  maszyn i urządzeń na terenie Podhala i okolic w szczególności dla:

 • osób fizycznych i prawnych,
 • banków,
 • przedsiębiorstw,
 • urzędów miast i gmin.

PRZEDMIOTEM WYCEN MOGĄ BYĆ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

 • działki (rolne, leśne, budowlane, itd.)
 • domy
 • kamienice
 • obiekty komercyjne oraz przemysłowe ( biura, magazyny, hale produkcyjne)
 • lokale mieszkalne własnościowe, jak i spółdzielcze
 • lokale usługowe
 • służebności (przesyłu, dojazdu, itd.)mienie zabużańskie

OPINIE MOGĄ BYĆ SPORZĄDZANE W RÓŻNYCH CELACH, M.IN.:

 • ustalenia ceny sprzedaży/kupna,
 • zabezpieczenia wierzytelności tj. do kredytów hipotecznych,
 • ubezpieczeniowych,
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny,
 • podział majątku,
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia),
 • ustalenia stawek czynszów,
 • oraz w innych celach określonych przez klienta.

OFERUJĘ TAKŻE OPINIE W ZAKRESIE:

 • analizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji
 • analizy stanu prawnego nieruchomości
 • analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • analizy finansowe
 • prognozy

O mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach gdzie ukończyłam studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Po odbytych praktykach zawodowych zdałam egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych tj. 6 grudnia 2017 r. otrzymałam uprawnienia zawodowe nr 7112 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Każdą wycenę wykonuję z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny uchwalonymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Jako rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, dla zabezpieczenia interesów zleceniodawcy, posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego w PZU SA.

Odbyłam także szkolenie organizowane przez Związek Banków Polskich „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych”, które zakończyłam pozytywnym wynikiem egzaminu i uzyskaniem świadectwa.

Gwarantuję wysoką jakość usług, profesjonalną obsługę oraz terminowość realizacji zleceń.

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości


Cennik

Koszt wyceny nieruchomości oraz wszelkich porad i konsultacji w tym zakresie nie zależy od wartości nieruchomości. Opłata za wykonanie usługi ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, przygotowanie dokumentów urzędowych, opłaty, podatki),
 • stopnia rozpoznania lokalnego rynku nieruchomości.

Nie dysponuję sztywnym cennikiem, określającym stawki opłat za wycenę poszczególnych rodzajów nieruchomości. Jeżeli chcą Państwo uzyskać informację na temat przybliżonego kosztu usługi, proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z poniższego formularza:captcha

Kontakt

Adres
ul. Grel Boczna 40, 34-400 Nowy Targ

telefon: 508-570-286

email: biuro@beltowska.pl

Numer NIP 7352546374

Numer REGON 369271351

Numer rachunku bankowego:

Bank Pekao SA
05 1240 1574 1111 0011 1399 2899